Results 1 to 1 of 1
 1. #1
  کاربر فعال
  Join Date
  Feb 2011
  Location
  iustforum
  Posts
  265
  Thanks
  1,797
  Thanked 2,288 Times in 342 Posts
  Groans
  0
  Groaned 0 Times in 0 Posts

  Default کاربرد gis در بانکداری

  کاربرد GIS در بانکداری
  موفقیت بانکها در بازار رقابتی امروزی بستگی به رویکرد مدیریت دادهها و مدیریت ارتباط با مشتری دارد. بانکها، دنیای اطلاعات مربوط به مشتریان را مدیریت میکنند. لذا بانکها میتوانند با اضافه کردن یک مولفه به نام« مکان» به پایگاه داده خود، مزایای بیشماری را در بسیاری از زمینه ها کسب کنند و برنامه ریزی در ترکیب با مدلسازی جغرافیایی مزایای ملموسی را برای بانکها در پی خواهد داشت.  چگونه GIS میتواند به نفع بانکها باشد؟
  GIS با فراهم آوردن پشتیبانی در تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژیک در زمینه های مختلف به بانکها کمک میکند:


  1. تلیل بازار
  2. تلیل مشتریان
  3. تلیل رقبا
  4. بازاریابی متمرکز
  5. برنامه ریزی توسعه کسب و کار
  6. مکان یابی شعب/ خودپردازهای جدید
  7. نظارت بر عملکرد شعب
  8. پشتیبانی تصمیم گیری برای برنامه ریزی استراتژیک
  9. مدیریت دارایی های بانک
  10. خدمات بانکداری خرد
  11. نظارت مستمر بر وضعیت پول نقد دستگاه خودپرداز
  12. مدیریت ناوگان پول رسانی


  تلیل بازار

  بانکها در مورد شناسایی کامل بازارها و مشتریان بالقوه مصولات مالی و خدمات خود با مشکلات واقعی مواجه می باشند. بازاریابی یک درخواست تقاضا( مشتری) و عرضه (مصولات مالی ، خدمات مالی، خدمات مشتریان از طریق شعب و دستگاههای خودپرداز) می باشد. بنابراین، نشان دادن عرضه و تقاضای یک موقعیت جغرافیایی، تجزیه و تلیل این عوامل را با کمک یک GIS امکانپذیر کرده و انواع تکنیکهای بخش بندی بازار برای تعریف دقیق تر گروه مشتریان هدف قابل توسعه خواهد بود.

  تلیل مشتریان

  تجزیه و تلیل با استفاده از اطلاعات اجتماعی و جمعیت شناختی میتواند الگوهای مناسبی را ارائه دهد. این تجزیه و تلیل به این سوالات پاسخ میدهد: مشتریان ما در کجا واقع شده اند؟ ویژگی های ایشان چیست؟ شعبه ها بهتر است در چه مناطقی توسعه یابند و کدام مناطق مناسب نیستند؟

  تلیل رقبا

  این تجزیه و تلیل، رقبا و مشتریان ایشان را بر روی نقشه مشخص نموده و دلیل عملکرد کنونی ایشان را تجزیه و تلیل مینماید.

  بازاریابی متمرکز

  امروزه بانکها میتوانند برخی مصولات خود را در رسانه های ملی بهتر از رسانه های بزرگ ملی تبلیغ کنند. تبلیغات برای گروه های هدف گذاری شده نیز هوشمندانه میباشد. GIS میتواند به شناسایی این گروه های هدف کمک کند. همچنین راهکار مبتنی بر GIS میتواند اطلاعات خاص مربوط به زمینه های مناسب عرضه مصولات را فراهم کند. بنابراین این راهکار امکان تهیه تبلیغات خاص و کاهش هزینه های بزرگ تبلیغاتی را تدارک میبیند.

  برنامه ریزی توسعه کسب و کار

  پیدا کردن بهترین مل جدید برای توسعه کسب و کار بانک نیاز به سرمایه گذاری نقدی قابل توجهی دارد. مدیریت میخواهد اطمینان اصل کند که مکان درستی انتخاب شده است. لذا راهکار مورد نظر باید تصویر مناسبی از مساله به مدیریت ارائه دهد، تا بینش درستی برای برنامه ریزی داشته باشد.

  مکان یابی شعب/ خودپردازهای جدید

  بانکها به دنبال مناطقی برای توسعه جغرافیایی هستند و در این راستا نیاز به اطلاعاتی از ملات، هزینه زمین، در دسترس بودن و مناسب بودن ساختمان، هزینه های ساخت و ساز، مسائل مالیاتی، مشوق های توسعه ملی و استانی، در دسترس بودن انرژی و هزینه های آن، هزینه های مل و نقل برای مشتریان و تامین کنندگان دارند. با استفاده از GIS، این عناصر اطلاعاتی متنوع میتوانند به آسانی شناسایی و یکپارچه شوند. به علاوه، نشان دادن این اطلاعات در قالب نقشه، مدیران را قادر میسازد که به صورت تصویری و جامع نشان دهند که این موقعیت معیارهای مورد نظر را دارا میباشد یا خیر.
  راهکارهای مبتنی بر GIS میتواند با استفاده از تعیین داکثر تعداد شعبه مورد نیاز یک منطقه( بازار) مشخص کند که آن منطقه نیاز به شعبه جدید دارد یا خیر؟ این منجر به استراتژیهای رشد متمرکزتر میشود. بانکهای کارآمد میتوانند با استفاده از راهکارهای مبتنی بر GIS، مناطق یک بازار را برای رسیدن به ایده های موفقیت آمیز رتبه بندی کنند. این تجزیه و تلیل میتواند رقابت، مصولات رقابتی، جمعیت شناسی و مفاهیم دیگر را برای اولویت بندی گزینه ها درنظر بگیرد.

  نظارت بر عملکرد شعب

  با استفاده از GIS بانکها میتوانند عملکرد شعبه ها را تجزیه و تلیل نمایند. مناطق دارای مشتریان بالقوه میتوانند بر اساس توزیع فاصلهای مشتریان ترسیم شوند. بررسی مولفه GIS شعبه شامل تعریف یک مدوده تجاری در اطراف شعبه، اندازه گیری پتانسیل بازار در آن منطقه تجاری، و شناسایی رقبا در این نایه می باشد. بانکها میتوانند مصولاتی که مورد استقبال گروههای اجتماعی خاص بوده اند را تعیین نمایند. با استفاده از این اطلاعات، بانکها میتوانند از طریق تبلیغات هدفمند مناطق مشابه دیگر را نیز تت تاثیر قرار دهند.

  پشتیبانی تصمیم گیری برای برنامه ریزی استراتژیک

  بانکها هنگام انجام برنامه ریزی استراتژیک نیاز به پشتیبانی تصمیم دارند. ابزار مبتنی بر GIS اجازه میدهد که آثار تصمیمات اساسی قبل از اجرا پیش بینی شده و در نتیجه پتانسیل اشیه سود افزایش یابد. به عنوان مثال یک بانک میتواند تعیین کند اگر داقل مانده مجاز ساب پس انداز کوتاه مدت افزایش یابد چه تعداد مشتری را از دست خواهد داد.

  مدیریت دارایی های بانک

  منابع مدود و تقاضای رو به رشد میط امروزی بدان معنی است که تصمیم سازان بایستی بتوانند با استفاده از سناریو های چندگانه، الات مختلف سطو سرمایه گذاری های مختلف را در برابر طول عمر دارایی متعادل سازند. تکنولوژی GIS شامل ابزاری برای انجام تجزیه و تلیل و تقسیمبندی پویا برای گروه های متعدد دارایی بوده و ابزار مناسب جهت انجام، فظ و ارتقای هزینه موثر دارایی های فیزیکی را فراهم میسازد.

  خدمات بانکداری خرد

  اولویتهای بانکی بیش از پیش به چالش کشیده شده اند و مدیریت بانکها به دنبال نوآوری در ارائه خدمات بانکداری خرد می باشند. آینده بانکداری خرد، به معنای واقعی کلمه، در دست مشتریان بوده و آنها قدرت انتخاب روش انجام امور مالی خود را خواهند داشت. از این رو بانکها برای نگهداری مشتریان باید به روشهای نوآورانه خودکار، کارآمدترین خدمات بانکی خرده فروشی را ارائه دهند. راه ل های مبتنی بر GIS به مدیریت بانک در دستیابی به این اهداف کمک خواهد کرد.

  نظارت مستمر بر وضعیت پول نقد دستگاه خودپرداز

  تغذیه به موقع دستگاههای خودپرداز، چالشی بزرگ در زمینه مدیریت خودپردازها است که راهکار مبتنی بر GIS روش بسیار موثری برای تغذیه و مدیریت دستگاه های خودپرداز و مدیریت چرخه پول نقد فراهم میکند. راهکار مبتنی بر GIS برای کمک به تجسم بهتر و بهینه سازی توزیع پول نقد، دستگاه های خودپرداز را به همراه وضعیت پول نقد بر روی نقشه نشان میدهد. نیاز نقدی برای هر روز بانک/ خودپرداز را میتوان با کمک سابقه تراکنشهای نقدی در طی یک دوره خاص و همچنین با کمک داده های جمعیت شناسی( مثل تراکم جمعیت) پیش بینی نمود.

  مدیریت ناوگان پول رسانی

  مدیریت ناوگان پول رسانی شامل زمانبندی و مسیردهی ماشینهای پول رسانی و در عین ال، صول اطمینان از اجرای برنامه زمانبندی و پولگذاری به موقع دستگاه های خودپرداز می باشد. عدم انجام به موقع عملیات ماشین های پول رسان منتج به نقصان در پول رسانی دستگاهه ای خودپرداز شده و با تاثیر سوء این گونه خدمت رسانی، بانکها شانس تبدیل شدن به بانک مردمی مبوب را از دست می دهند. با این ال سیستمهای مدیریت ناوگان مبتنی بر GPS و GIS امکان نظارت و مدیریت مناسب ماشینهای پول رسانی را فراهم می کنند.
  دلم می گیرد...
  دلم گاهی می گیرد
  گاهی می سوزد
  گاهی تنگ می شود
  و تی گاهی...
  گاهی نه، خیلی وقت ها
  دلم می شکند
  خیلی وقت ...
  خاطره شادی های امروزمان تلخ ترين غمی است که فردا به ياد می آوريم

 2. The Following 6 Users Say Thank You to Younes_Moosavi_891 For This Useful Post:

  Emad_Sufian_883 (01-24-2012), Mahdi_Azizi (01-24-2012),Masoud_Abbasi_883 (01-26-2012),Masoud_Rahimi_881 (01-25-2012),Nastaran_Zandy_892 (01-25-2012),Parisa_Haghdadi_881 (01-25-2012)

 

 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Live threads provided by AJAX Threads v1.1.1 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2015 DragonByte Technologies Ltd.
تمام مطالب ذکر شده در این انجمن مخصوص و به صورت خصوصی می باشد و هر گونه کپی برداری بدون ذکر نوشته " انجمن مجازی دانشگاه صنعتی اراک " غیر مجاز می باشد ©
All times are GMT +4.5. The time now is 10:43 PM.
skins designed by AliReza Zaheri